History & Heraldry
Home Winkeliers login
Algemeen - prent

Nieuws

Privacy Statement

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hiermee laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en als u klant van ons bent, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van History & Heraldry Benelux B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat History & Heraldry Benelux B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. History & Heraldry Benelux B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Grondslag van de verwerking

History & Heraldry Benelux B.V. moet de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een of meerdere van de grondslagen uit artikel 6 van de EU-AVG, rechtmatigheid van de verwerking. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken op grondslag 1b: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst (waar u als klant bij betrokken bent als partij) en grondslag 1f: het behartigen van de gerechtvaardigde belangen.

History & Heraldry Benelux B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw BTW nummer
  • Uw bankgegevens
  • Uw IP-adres

Doeleinden

De gegevens die History & Heraldry Benelux B.V. verzamelt en verwerkt, zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u als klant hebben, het bestellen en verzenden van de producten en de administratieve processen die daarbij komen kijken. Daarnaast verwerken wij gegevens om beter inzicht in onze klanten te krijgen, website-optimalisatie en het versturen van gerichte mailingen. Hieronder wordt nog het e.e.a. uiteengezet.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon/bedrijfsgegevens te verstrekken. Door middel van een asterisk (*) wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van History & Heraldry Benelux B.V. of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van History & Heraldry Benelux B.V. of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van History & Heraldry Benelux B.V. of beveiligde interne systemen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Indien u niet wenst te worden meegenomen in de Google AdWords Remarketing campagnes van History & Heraldry Benelux B.V. kunt u ervoor kiezen om de toegang tot deze zelf in uw browser uit te schakelen.

Facebook

History & Heraldry Benelux B.V. maakt gebruik van Facebook voor het plaatsen van advertenties van hun producten. U kunt het privacybeleid van Facebook vinden op www.facebook.com

DHL

History & Heraldry Benelux B.V. maakt gebruik van DHL als vervoersmaatschappij. DHL hanteert zijn eigen privacyverklaring. U vindt het privacybeleid van DHL op www.dhl.nl of op een andere website welke door DHL is aangegeven.

UPS

History & Heraldry Benelux B.V. maakt gebruik van UPS als vervoersmaatschappij. UPS hanteert zijn eigen privacyverklaring. U vindt het privacybeleid van UPS op www.ups.com of op een andere website welke door UPS is aangegeven.

Sisow

History & Heraldry Benelux B.V. maakt gebruik van Sisow als betaalplatform. U vindt het privacybeleid van Sisow op www.sisow.nl.

Nieuwsbrieven 
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@history-heraldry.nl 

U vindt het privacybeleid van Mailchimp op www.mailchimp.com

Delen met anderen

De verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van applicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijnen

History & Heraldry Benelux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Aansprakelijkheid

Alle informatie en diensten aangeboden op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar History & Heraldry Benelux B.V. kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website.

History & Heraldry Benelux B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade geleden door:

•   Het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van de website
•   Het via de een externe hyperlink bezoeken van de website
•   Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website
•   Afwijkende levering van goederen (bekijk hiervoor de algemene leveringsvoorwaarden)

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Laatste wijziging: 24-5-2018

Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens History & Heraldry Benelux B.V. van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

U kunt uw verzoek sturen naar info@history-heraldry.nl

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, verzoekt History & Heraldry Benelux B.V. u hierbij eerst bij ons een melding van te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als niet gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden, is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@history-heraldry.nl

Contactgegevens

History & Heraldry Benelux B.V., Platinastraat 53, 2718 SZ  Zoetermeer

T +31 – 79 – 347 81 21, F +31 – 79 – 347 84 02, E info@history-heraldry.nl

www.history-heraldry.nl


« Terug naar overzicht
« vorige pagina